BBM Incasso

BBM Incasso betreft een interne sectie van BBM Advocaten Nijkerk en BBM Advocaten Putten en incasseert vorderingen op bedrijven in het midden- en kleinbedrijf en op particulieren. BBM Incasso kenmerkt zich door laagdrempeligheid.

BBM Incasso is gespecialiseerd in het innen van geldvorderingen. BBM Incasso levert altijd maatwerk. BBM Incasso zal eerst streven naar een minnelijke oplossing tussen partijen, om zodoende een procedure te voorkomen. Er wordt wel naar gestreefd om op snelle en efficiënte wijze uw vordering(en) te incasseren. BBM Incasso zal op een effectieve wijze schriftelijk sommeren tot betaling.

BBM Incasso heeft tevens de mogelijkheid op uw verzoek advies te geven over de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Omdat BBM Incasso een onderdeel is van BBM Advocaten Nijkerk en BBM Advocaten Putten worden de noodzakelijke juridische procedures uitgevoerd door of onder toezicht van de advocaten. Op deze manier behoort het aanvragen van een faillissement en het laten leggen van conservatoir beslag te leggen op de bezittingen van de debiteur tot de mogelijkheden. Alle denkbare middelen kunnen zodoende ingezet worden om de debiteur onder druk te zetten.

BBM Incasso beschikt over een eigen netwerk met deurwaarders, zodat de executie van een vonnis eenvoudig overgedragen kan worden.

Wanneer het niet lukt een wanbetaler tot actie aan te sporen door een telefoontje of een brief, heeft BBM Incasso diverse mogelijkheden waaruit

Lees meer

logobeeld