Aansprakelijkheid en verzekering

BBM Advocaten heeft de expertise in huis in kwesties van aansprakelijkheid en verzekering. Hieronder wordt begrepen de kwesties die betrekking hebben op beroeps-, verkeers- en productaansprakelijkheid alsmede bedrijfsongevallen.

Regelmatig gebeurt het dat personen, bedrijven en instellingen schade lijden, waaronder letselschade. Schade kan op vele manieren ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval, het gebruik van een onveilig product, een niet goed werkend apparaat, een beroepsfout door een adviseur of arts en een onveilige werkomgeving. Degene die schade lijdt zal zich afvragen of hij deze schade op een ander kan verhalen. Dat kan zijn degene door wie de fout en de schade is veroorzaakt, maar ook de eigen verzekeraar.