Arbeidsrecht

Op het gebied van arbeidsrecht staan wij zowel werkgevers als werknemers bij. U kunt ons inschakelen voor allerlei arbeidsrechtelijke procedures, zoals ontslagzaken, loonvorderingen, discussie omtrent concurrentiebedingen en bedrijfsongevallen. Ook vraagstukken met betrekking tot zieke werknemers worden door ons behandeld.

Wij zijn zeer bedreven in het opstellen en screenen van allerlei arbeidsrechtelijke documenten zoals arbeidsovereenkomsten, ziekteverzuimreglementen, email- en internetprotocollen, personeelsreglementen, autoregelingen, interne beoordelingssystemen, reglementen van ondernemingsraden, etc.

Tijdens arbeidsrechtelijke procedures komen vaak ook sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten aan de orde, alsmede pensioenkwesties. Ook voor vragen op deze gebieden kunt u bij ons terecht.