Bestuursrecht

De Algemene Wet Bestuursrecht regelt tal van onderwerpen waarmee de overheid regelmatig mee te maken krijgt, zoals de aanvraag, weigering of intrekking van vergunningen, subsidies, bestuursdwang en dwangsommen, bezwaar en beroep. Deze zaken kunnen spelen bij de landelijke overheid, maar ook bij de gemeente of provincie.

BBM Advocaten heeft ervaring op het vlak van het bestuursrecht in het algemeen en de overheidspraktijk in het bijzonder.