Patiëntenrecht

BBM Advocaten heeft een breed interessegebied en stelt zich beschikbaar voor de diverse piketdiensten. Eén van deze piketdiensten betreft de BOPZ piketdienst (Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen). In dit zeer gespecialiseerde deel van de rechtspraktijk wordt door BBM Advocaten bijzondere aandacht besteed aan de diverse cliënten. Met zorg en aandacht voor de cliënt staat de advocaat zijn cliënt juridisch bij.

Ook verricht BBM Advocaten hulp en ondersteuning bij kwesties op het gebied van bewindvoering, ondercuratelestelling en mentorschap.